2 Tone Satin Kippot


View Less
  • Option to personalize

    Multi Colored Satin Kippot

    Item # Satin-MC
    Price $1.75
Yarmulkes: Satin Yarmulkes | Moire Yarmulkes | Velvet Yarmulkes | Suede Yarmulkes | Embossed Suede Yarmulkes | Leather Yarmulkes | Custom Yarmulkes Kippot: Satin Kippot | Moire Kippot | Velvet Kippot | Suede Kippot | Embossed Suede Kippot | Leather Kippot | Custom Kippot Tags: Kippot, Yarmulkes, Kipot, Yarmulkas, Yarmulke, Kippah.